Studie a překlady článků o problémech v teologii Církve adventistů s. d.   Úvodní slovo

   Zákon a Desatero v nové smlouvě

   Sobota

   Předadventní vyšetřovací soud

   E. G. Whiteová & adventismus

   Čisté a nečisté

   Desátky

   Proroctví, apokalyptika & eschatologie

   RůznéA Velmi náročný text   B Střední obtížnost   C Snadno srozumitelné   

Publikované texty jsou ve formátu .pdf (použijte např. Acrobat Reader)