Zákon a Desatero v nové smlouvě


6 stránekB

První z připravovaných tématických prací různých autorů k otázce závaznosti zákona staré smlouvy v nové smlouvě. Čím déle studuji problematiku dogmatických odlišností mezi církvemi, tím více si uvědomuji, jak často lze kořeny rozdílů nalézt právě v nepochopení role staré smlouvy, tj. Mojžíšova zákona (a tím i Desatera) v novozákonní době. Chtěl bych zde poskytnout překlady studií různých autorů k danému tématu a umožnit tak na tuto klíčovou otázku širší úhel pohledu. Správné pochopení role zákona v nové smlouvě není pouze akademickou otázkou, ale má velmi reálný a praktický dopad jak na formulaci toho, čemu a jak věříme, tak na praktickou aplikaci naší víry.

4 stránkyB

Druhý tematický článek k otázce závaznosti zákona staré smlouvy v nové smlouvě je z pera Charlese C. Ryrieho, autora i u nás dobře známé publikace Základy teologie (vydalo nakladatelství Biblos). Ve své práci čtenáře seznamuje se strukturou zákona staré smlouvy, předkládá důvody pro jeho jednotu a uvádí závažné argumenty z Nového zákona, které svědčí pro ukončení jeho platnosti. Zároveň však poukazuje na skutečnost opakování některých přikázání staré smlouvy v Novém zákoně. V závěru své eseje předkládá možné řešení prezentovaného dilematu.

8 stránekB

Třetí tematický článek k otázce závaznosti zákona staré smlouvy v nové smlouvě nyní od McGregora Wrighta. Kvalitně napsaný článek v němž se autor nejprve detailněji zabývá pohledem na Tóru a výchozími předpoklady pro různá pochopení stálé závaznosti zákona, aby v další části logicky potvrdil na základě novozákonních textů ukončenou platnost Mojžíšova zákona pro křesťany. V článku mimo jiné polemizuje nejen s učením Adventistů s.d., ale také obecně těch protestantů, kteří přesouvají význam soboty čtvrtého přikázání na neděli, a také se jednoznačně distancuje od antinomismu.

27 stránekB

Čtvrtý tematický článek k otázce závaznosti zákona staré smlouvy v nové smlouvě nyní od Dale Ratzlaffa. Autor se ve své knize Sobota v Kristu velmi detailně zabývá otázkou smluv. Proto jsem se rozhodl příslušné texty z jeho knihy, které o dané problematice kvalitním způsobem pojednávají, zkompilovat do samostatné studie a zpřístupnit tak dané téma i těm čtenářům, kteří se dosud neseznámili s celou knihou.

Odkazy

   J. G. Reisinger - O platnosti Desatera (Kamenné desky 9. kap)

   J. G. Reisinger - Kamenné desky

   K. Orlík - Zákon a Desatero

   Diskuze: Je pro nás stále platný starý zákon a "desatero"?Publikované texty jsou ve formátu .pdf (použijte např. Acrobat Reader)

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich