Předadventní vyšetřovací soud od r. 1844


3 stránkyB

Krátká třístránková studie slouží pro základní orientaci v problematice exegeze a teologie učení o roku 1844 a předadventním vyšetřovacím soudu. Předkládám zde výčet pouze základních argumentů, které jsou však samy o sobě již dostatečným stimulem k vážnému zpochybnění diskutovaného učení.

30 stránekA

Podrobná studie, kde se zabývám exegetickými i teologickými otázkami, které poukazují na závažné nedostatky tototo učení. Součástí práce je i stručné zmapování historie zápasů o tento bod učení uvnitř CASD.

Publikované texty jsou ve formátu .pdf (použijte např. Acrobat Reader)

„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde