Studie a články na různá témata


12 stránekB

Starší studie (z r. 2002), kterou jsem sepsal krátce po dokončení semináře, tedy v době, kdy jsem byl ještě členem CASD. Neřeším zde však žádná teologická specifika Církve adventistů, a se závěry této své studie i dnes stále souhlasím. Jedná se o exegezi klíčových textů Písma, které se vyjadřují ke vztahu muže a ženy. Studii jsem se rozhodl uveřejnit, protože se jedná o stále aktuální téma.

Odkazy

   Čo znamená mysliet kriticky

   O náboženském strachu

Publikované texty jsou ve formátu .pdf (použijte např. Acrobat Reader)

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde