Proroctví, apokalyptika & eschatologie


7 stránekB

Autor zde verš po verši vykládá 11. kapitolu, která bývá zastánci historicismu záměrně ignorována. Přesvědčivě je zde ukázáno, že se jedná o detailní a přesné proroctví mocenských bojů mezi Ptolemaiovci a Seleukovci s důrazem na Antiocha IV. Epifana v závěru. Autor také uvádí nejdůležitější argumenty pro dataci knihy Daniel do 6. stol. př. n. l a ukazuje tak, že se nejedná o vaticinium ex eventu.

7 stránekA

Tento článek byl uveřejněn jako Addendum otevřeného dopisu, který napsal Eduardo Martínez-Rancano Cliffordu Goldsteinovi, autorovi úkolů sobotní školy ze 3Q/2006 nazvaných "The Gospel, 1844, and Judgment". Článek ukazuje přesvědčivým způsobem na neřešitelné problémy, které přináší přístup zastánců historicismu pro výklad knihy Daniele, konkrétně jejich snahy prokázat, že v centru proroctví této knihy stojí Římská říše.

2 stránkyB

Dr. Desmond Ford ve svém výkladu knihy Daniele používá tzv. apotelesmatický princip. Jedná se o způsob výkladu proroctví ve více dějinných aplikacích. Jako učebnicový příklad může sloužit výklad proroctví 2. kapitoly knihy Daniel.

2 stránkyB

Provokativní krátký článek o nebeské svatyni. Autor diskutuje možnost vlivu Platónského myšlení na celý koncept, poukazuje na podstatné rozdíly a dokládá umístění nebeské svatyně zde na zemi.

Publikované texty jsou ve formátu .pdf (použijte např. Acrobat Reader)

„Proti blbosti i bohové bojují marně.“ Jan Werich