Čisté a nečisté v Novém zákoně


17 stránekB

Dietní přikázání založená na knize Leviticus jsou v CASD zahrnuty do křestního slibu. V této práci se snažím ukázat, že nexistuje biblický základ pro univerzální platnost zmíněných dietních omezení, která byla dána právě a pouze Izraelskému národu jako součást Sinajské smlouvy. V práci se věnuji také některým vybraným novozákonním výrokům, týkajícím se této otázky. Na závěr diskutuji argumenty adventistického teologa ThDr. Moskaly, které publikoval ve své studii týkající se rozdělení stravy na čisté a nečisté.

Publikované texty jsou ve formátu .pdf (použijte např. Acrobat Reader)

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde