L www.biblickestudie.cz

Studie a překlady článků poukazující na nesrovnalosti v teologii Církve adventistů s. d.


Tuto sekci mých stránek jsem založil po jistém váhání jako prostředek k publikování studií, které jsem psal nejprve především sám pro sebe v době, kdy jsem vnímal silnou potřebu vyrovnat se s problematickým učením Církve adventistů sedmého dne. Později jsem přidal i překlady článků od různých autorů včetně překladu knihy Sobota v Kristu od D. Ratzlaffa.

Jsem bývalým členem Církve adventistů s. d. a také absolventem čtyřletého denního bakalářského studia na Teologickém semináři této církve v letech 1998-2002. Během studia jsem se začal potýkat s řadou palčivých otázek, na něž jsem nenacházel odpovědi. To mne později vedlo ke studiu a k získávání informací i z jiných zdrojů než pouze z denominačních publikací. Postupně jsem začal lépe chápat a rozumět řadě teologických specifik této církve, kterými se odlišuje od reformačních církví, a došel jsem k závěru, že většina z nich je mylná či dokonce stojí v protikladu k nádhernému poselství evangelia, které máme zachováno ve spisech Nového zákona.

Rád bych zdůraznil, že nemám nejmenší úmysl jakýmkoli způsobem kriticky hodnotit České sdružení CASD či jakéhokoli člena Církve adventistů s. d. Jsem stále velmi rád, že mám v této církvi i dnes řadu přátel, o kterých vím, že jsou to lidé upřímní a čestní. Mým cílem je poukázat právě a pouze na nedostatky v učení, které tato celosvětová církev zastává a šíří a tyto informace zpřístupnit v českém jazyce.

„Vždy odpouštějme svým nepřátelům, nic je nedokáže víc rozzuřit.“ Oscar Wilde