Některé zajímavé střípky aktuálních poznatků vědy


Geniální zvířata
Velmi zajímavý dvoudíný dokument BBC o schopnostech zvířat, o kterých jsme dosud netušili.

Symbiotické vztahy mohou vést ke změnám genomu organismů
V prestižním časopise Cell byl uveřejněn objev českého doktoranda RNDr. Filipa Husníka.

Potopy z indiánských mýtů
Předkolumbovští indiáni zažívali opakovaně záplavy gigantických rozměrů. Dnes už se nic podobného neodehrává a dávné katastrofy přežily jen v pověstech.

V Číně možná objeven první pták
Na konci letošního května (2013) byl oznámen objev nového opeřeného tvora z období svrchní jury, tedy z doby před asi 160 miliony let. Vykazuje ještě primitivnější tělesné znaky než jeho proslulý příbuzný archeopteryx.

Mořská řada Emiliania huxleyi a její genom
Byl odhalen překvapivě pestrý sortiment genů v dědičné informaci této nejrozšířenější mikroskopické mořské řasy (její vápenaté schránky daly v minulosti vzniknout např. Doverským útesům).

Top 10 nových druhů za rok 2012
10 nejzajímavějších nově objevených druhů mezi které patří např. šváb, který září ve tmě, nebo masožravá mořská houba s velmi neobvyklou tělní stavbou.

Náš vesmír je jedním z mnoha, naznačují nové důkazy
Z analýzy dat shromážděných z Planckova teleskopu získali atronomové důkazy o působení jiných vesmírů. Jejich existence se zatím předpokládala pouze teoreticky.

Vznikl vesmír pro člověka?
Diskuze nad platností antropického prinicpu.

Příčina náhlé klimatické změny před 12 000 lety
Obrovské kataklyzma, které vedlo k vyhynutí mamutů a dalších velkých savců, vyvolal zřejmě dopad obrovského meteoritu nebo výbuch komety v atmosféře.

První kříženec Homo sapiens s neandrtálcem
Analýza kosti nálezené v Itálii prokazuje mitochondriální DNA neadrtálce, ale anatomický tvar kosti patří homo sapiens.

Masožravé bublinatky opovrhují odpadní DNA
Další objev, který potvrzuje, že odpadní část DNA (junk DNA) je skutečně evolučním "odpadem" a nemá zřejmě opravdu žádný vyšší, dosud neodhalený účel.

Nejstarší důkaz o požírání
Téměř dvě miliardy let stará fosilie poskytla vůbec nejstarší momentku, na níž jeden organismus požírá druhý.

Počátky moderního člověka se posunují
Analýza DNA jednoho afromeričana ukazuje, že lidstvo je možná starší než se předpokládalo. Genetické stopy vedou až k africkému kmeni Mbo.

Zvířata jsou nám podobnější, než jsme tušili
Zdá se, že absence neokortexu neznemožňuje organismu, aby prožíval citové stavy. Důkazy naznačují, že některé živočišné druhy mají neuroanatomické, neurochemické a neurofyziologické substráty vědomých stavů spolu s kapacitou k projevení záměrného chování.

„Žití, to je největší umění na světě, neboť většina lidí pouze existuje.“ Oscar Wilde