Stránky v českém jazyce

Věda x víra
Otázky a odpovědi na časté otázky o vztahu evoluce a křesťanství.

Teistická evoluce - Wiki
Definice teistické evoluce na Wikipedii

Tančící skály
Stránky biologa a katolického kněze Mgr. Marka orko Váchy, Ph. D.

AROCHA
Mezinárodní křesťanská organizace věnující se ochraně přírody.

Dinosaurus Blog
Pěkně vedený blog Vladimíra Sochy plný zajímavých informací pro každého, kdo se chce více dozvědět o dinosaurech.

Publikace, přednášky a články volně dostupné na internetu (česky)

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?
Diplomová práce J. Jiráska na Katolické teologické fakultě UK, 2002. Práce je sepsána srozumitelně a zároveň dostatečně fundovaně. Poukazuje na všechny základní aspekty problematiky. DOPORUČUJI k přečtení každému zájemci o problematiku evoluce a stvoření!

Výklad knihy Genesis
AUDIO: cyklus 28 přednášek Th.D. J. Beneše v nichž se věnuje výkladu prvních kapitol knihy Genesis.
Zajímavá lingvistická vsuvka o původu člověka (5 min): ZDE

Tančící skály
VIDEO: Seriál o původu života na naší plametě. Autoři se inspirovali výrokem Mistra Eckharta (13. stol), který tvrdil, že jsou tři způsoby poznání pravdy - věda, mystika a umění. Tato myšlenka se stala přímou inspirací tvůrců. Jednotlivé díly mají cca 15 min.

M. Vácha - Cestopis evoluce - 1. díl - Evoluce před Darwinem
M. Vácha - Cestopis evoluce - 2. díl - O druzích a Válčkovi českém
M. Vácha - Cestopis evoluce - 3. díl - Počátky člověka
M. Vácha - Cestopis evoluce - 4. díl - Evoluční psychologie
M. Vácha - Cestopis evoluce - 5. díl - Altruismus není jen doménou lidí
AUDIO: Český rozhlas Leonardo Plus - M. orko Vácha vypráví o vzniku evoluční teorie

Základy genetiky
Přehledně zpracované stránky o základech genetiky + aktuality.

Genetické mutace v evoluci
Srozumitelně napsaný článek o tom, jak fungují mutace.

Radiometrické datování
Srozumitelně vysvětlené principy radiometrického datování.

Přechodné články
Kvalitně podané vysvětlení, pokud omluvíme autorovo silné rozhořčení nad přístupem kreacionistů k dané problematice.

Stratigrafická tabulka
Časové rozdělení stratigrafických vrstev.

Stránky v anglickém jazyce

BioLogos.org
Projekt sdružující křesťanské vědce na podporu evolučního stvoření. Obzvlášť bohaté je The Forum (nejedná se o klasické fórum, ale o databázi článků), kde naleznete obrovské množství esejí a úvah od mnoha autorů.

Origins
Výborně napsané články zabývající se různými aspekty evolučního stvoření. Články jsou koncipované jako doplněk ke knižně vydané stejnojmenné publikaci od Lorena a Debory Haarsma. Viz Recenze.

www.theistic-evolution.com
Stránky Carl Drewse vysvětlující teistickou evoluci.

www.TalkOrigins.org
Portál vyvracející tvrzení kreacionistů - články jsou kvalitní a odborně zpracované.

ExploringEvolution.com
Projekt teologů a vědců z evangelikální wesleyánské církve Church of the Nazarene. Na portále naleznete řadu esejí a článků na podporu evolučního stvoření.

National Centre for Science Education
Portál prezentující přístupnou formou argumenty na podporu evoluce. Obsahuje i sekci věnovanou kreacionismu.

Tree of Life Project
Webový "klikací" projekt umožňující "cestovat" po stromu života.

Publikace, přednášky a články volně dostupné na internetu (anglicky)

Origins Today: Genesis through Ancient Eyes
VIDEO: 2 hod cyklus přednášek Dr. J Waltona o přístupu ke knize Gensis a způsobech jak jí rozumět.

www.creationandevolution.co.uk
Kniha prof. D. C. Spannera.

Dobzhansky - Nothing in Biology Makes Sense Except in the Light of Evolution
Článek prof. Dobzhanského ukazující na přínos, jaký evoluce znamená pro biologii a chápání procesů v živé přírodě.
„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich