Náboženství bez vědy je omezené, schází mu na otevřenosti realitě.
Věda bez náboženství není kompletní, selhává v dosahování nejhlubšího poznání.


John Polkinghorne PhD, KBE, FRS - teoretický fyzik (25 let praxe) a později anglikánský kněz


Otázka lidského původu mne zajímá prakticky již od dětství. Jako věřící člověk a křesťan jsem byl dlouhá léta kreacionista, tj. věřil jsem, že veškerý život na naší planetě stvořil Bůh z ničeho (ex nihilo) svým slovem (fiat) v šesti doslovných dnech a to nejdéle před 10000 lety. Tento přístup ale přináší značné množství neřešitelných otázek. Jak to bylo s dinosaury? Proč radiometrické metody ukazují tak značné stáří vyvřelých hornin, pod kterými se v nižších vrstvách nacházejí fosílie? Proč má šimpanz stejné pseudogeny a navíc na stejných místech DNA, jako člověk? apod.

Vědecký svět současnosti je do značné míry přesvědčen o pravdivosti Darwinovy evoluční teorie, která postuluje postupný samovolný vývoj organismů v průběhu miliónů let. Již z letmého propátrání internetu je zřejmé, že mezi touto teorií a kreacionismem zuří nesmiřitelný boj. Nemůže však pravda ležet někde mezi oběma názorovými extrémy?

Věřím, že rozum a víra nemohou stát v protikladu. Jedno nemůže vylučovat druhé. Proto jsem přesvědčen, že ani jako věřící člověk nemohu ignorovat poctivé a mnoho desetiletí trvající úsilí fyziků, geologů, biologů, chemiků i genetiků, kteří během času nashromáždili působivé argumenty pro podporu několik miliard let trvající historie Země a života. Tyto argumenty jsou vzájemně provázané a jednotlivé vědní disciplíny si své poznatky s úspěchem navzájem ověřují a zpětně zjišťují, že vše zapadá do celkového schematu věcí. To samozřejmě neznamená, že věda je neomylná, ale je to silný důvod pro to, neignorovat její závěry.

Nejsem přírodovědec a disponuji tedy pouze středoškolskými znalostmi biologie a dalších vědních oborů. Přesto si myslím, že je možné s přiměřenou mírou úsilí pochopit základní argumenty obou stran a utvořit si svůj vlastní pohled na věc. Mohu se samozřejmě ve svých závěrech mýlit a pokud se setkám s argumenty jednoznačně vyvracejícími evoluční stvoření, budu své chápání reality samozřejmě korigovat dle zjištěných faktů. Pokud je mi však známo, takové důkazy zatím neexistují. Poznatky získané vědeckou komunitou o vývoji života na Zemi tak vnímám jako zatím nejobjektivnější dostupnou informaci. Co se týká evoluce, zdá se jisté, že proběhla. Otázkou však je jak?

Neumím si představit, že by vysoká a účelná organizovanost hmoty, jakou vidíme kolem sebe i sami na sobě, mohla být důsledkem pouhé slepé náhody. Umím si však představit, že existuje nesmírná inteligence, která stvořila náš časoprostor i s potenciálem organizovat hmotu v průběhu času do cílených vyšších struktur. Takový přístup umožňuje chápat Boha jako Stvořitele a zároveň být plně v souladu s vědeckými poznatky o historii vývoje života na naší planetě. Nestojí však toto pojetí proti svědectví Písma? Kupodivu se zdá, že tomu tak být nemusí.

Ať Vás již teorie evolučního stvoření zajímá, nebo si pouze chcete ověřit, jaké existují argumenty pro její podporu, pak vítejte v této sekci stránek biblickestudie.cz.

Přeji inspirující chvíle nad publikovanými texty.
P.S.

Názory prezentované ve zde publikovaných překladech, článcích a odkazech mohou v některých případech vykazovat vzájemně mírně odlišné pohledy na konkrétní problematiku. Je třeba si uvědomit, že žádný člověk nemůže znát pravdu se stoprocentní jistotou. Vždy se tedy jedná pouze o možná navrhovaná řešení a je na každém, aby zvážil argumenty, které daný autor předkládá, a pravděpodobnost s jakou se jeho závěry blíží pravdě.„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich