Úvahy, články a rozhovory o evolučním stvoření


Evoluce je slučitelná s křesťanstvím
Rozhovor s arcibiskupem Josefem Žyčiňskim, který má také doktorát a habilitaci z filozofie fyziky. Dnes přednáší filozofii vědy na Filozofické fakultě Papežské teologické akademie v Krakově a je autorem či spoluautorem mnoha publikací týkajících se otázky evoluce.

Stvoření versus evoluce?
Stručně a výstižně napsaný článek poskytující přehled o existujících teoriích o původu života. Protože autorem je člen ŘKC, je v závěru článku uvedeno také oficiální stanovisko katolické církve.

Evoluční teorie a víra ve stvoření
Článek M. Lobkowicze mapuje současnou pozici sekulární evoluční vědy a víry v evoluční stvoření z pohledu nejen katolické církve, ale také obecně celého křesťanstva. Dále zmiňuje argumenty a současnou pozici hnutí ID. V neposlední řadě rozebírá roli náhody a možnou teleologii procesů rozpoznaných biology.

Je konflikt mezi evoluční a kreační teorií vzniku světa nepřekonatelný?
AUDIO: rozhovor s prof. J. Sokolem Ph.D, CSc na téma teistické evoluce. Na závěr zazní také krátká úvaha O. Vožeha o vztahu vědy a víry.

Evoluce - ohrožení, nebo výzva pro křesťanství?
AUDIO: rozhovor s Mgr. M. Váchou, Ph.D. nejen o evoluci a křesťanství.

P. Javornický: Evoluční teorie a křesťanství
Odpověď P. Javornického na článek F. Jetmara, který kriticky reagoval na autorovu knihu "Když se víra s vědou nehádá".

Stvoření versus evoluce – nové začátky a nové konce?
Série velmi podnětných esejů na dané téma v revue PROSTOR od autorů: Zdeněk Krušina, Jiří Grygar, Zdena Mejzlíková, Miloslav Fiala, Miloslav Král, Rudolf Hampl, František Novotný, Pavel Kábrt, Ludvík Bass, Jakub Hlaváček a Jan Štern.

Lenčin blog: Tvoří Bůh skrze evoluci?
Čtivě napsaný článek od věřící studentky biologie.

Věda, víra a kreacionizmus
Na závěr doporučuji přečíst jeden "ostřejší" článek z WildPrehistory.org. Autor (označující sám sebe za agnostika, co se týká existence Boha) si nebere servítky ve své kritice kreacionismu. Nicméně přehledeně zde seznamuje s jednotlivými proudy kreacionismu, poukazuje na jeho slabiny a srozumitelně ukazuje, proč je vědeckou komunitou kreacionismus chápán jako nevědecký. Vřele doporučuji pročíst i diskuzi pod článkem.

Články a přednášky v angličtině

Denis O. Lamoureux: The Bible and Genealogies
Výborně koncipovaná pětidílná přednáška + PowerPoint prezentace o tom, jak správně rozumět rodokmenům v Bibli. Autor nakonec své závěry aplikuje na otázku výkladu Genesis 1. a 2. kapitoly a historicitu Adama. Velmi názorné a srozumitelné!
1. část  2. část  3. část  4. část  5. část 
Další podobně koncipované přednášky prof. Lamoureuxe lze nalézt na jeho webových stránkách ZDE (sekce Web Lectures).

Timothy Keller: Creation, Evolution, and Christian Laypeople
Známý kazatel a spisovatel Timothy Keller (u nás známý především díky svým knihám "Proč Bůh?" a "Králův kříž") prezentuje šestídílný přednáškový cyklus v němž odpovídá na základní otázky, které napadají běžného křesťana, když se vyrovnává s myšlenou evolučního stvoření. Velmi podnětné, vřele doporučuji!
1. část  2. část  3. část  4. část  5. část  6. část

Loren Haarsma: Does Evolution Compromise Human Morality?
Krátké zamyšlení nad tím, zda je existence morálky jako Bohem zamýšlené součásti lidství, ohrožena přijetím konceptu evolučního stvoření. Dr. Haarsma je spoluautorem publikace Origins.

William L. Craig: Creation and Evolution
Transkript závěrečné (21.) přednášky známého křesťanského apologeta Dr. Craiga ze série úvah o interpretaci prvních kapitol knihy Genesis ve světle faktu evoluce. Autor se hlásí k pozici progresivního stvoření (tj. přijímá myšlenku evolučního vývoje v jehož průběhu však Bůh opakovaně zasahoval a tak umožnil zásadní transformace živých organismů). Velmi zajímavé je zejména jeho pojetí problému utrpení zvířat, které je založeno na knize M. Murraye "Nature Red in Tooth and Claw").
Celá série předášek ZDE

VIDEO: song o Genesis :-)
Malý bonus na závěr - Dr. N. T. Wright (známý NZ teolog) a prof. F. Collins (vedoucí projektu sekvencování lidského genomu) napsali nový text na melodii písně Yesterday. Text je uveden pod videem, píseň začína cca ve 2:45 min, zpívá N. T. Wright.

„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich