Evoluční stvoření      


Jak v konfrontaci s vědeckým poznáním neztratit ani víru ani integritu svého rozumu.
Koncept evoluce nemusí vylučovat stvoření ani zpochybňovat výpověď knihy Genesis.
Problémy teologie CASD


Studie a překlady článků poukazující na nesrovnalosti v teologii Církve adventistů s. d.
Témata: zákon, sobota, vyšetřovací soud, čisté a nečisté, desátky, E. G. Whiteová aj.Aktuálně publikováno


D. Ratzlaff - SOBOTA V KRISTU

Kompletní překlad celé knihy (211 stran). Autor zde pojednává o principech smluv v Písmu, vztahu mezi starou a novou smlouvou a především o otázce závaznosti soboty v Novém Zákoně. Přesvědčivě prokazuje nezávaznost soboty pro křesťany a dokládá její naplnění v nové smlouvě v osobě Ježíše Krista. Knihu vřele doporučuji každému, koho zajímá otázka soboty.
Recenze knih o evolučním stvoření a výkladech knihy Genesis

        
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich